De opvang die ik bied is een professionele vorm van gastouderopvang. Ik ben dan ook als gastouder geregistreerd in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang).

Maandelijks en aan het einde van ieder jaar verzorgt het gastouderbureau een helder kostenoverzicht. Met het jaaroverzicht kan het aantal afgenomen uren aan de Belastingdienst doorgegeven worden voor het verrekenen van de kinderopvangtoeslag.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze werkwijze, mail dan maria@kinderopvangmusa.nl of bel 06-14441711.